امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
اقتصاد کشاورزی        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰


استاد مشاور : دکتر تکتم محتشمی

 

دبیر : بیتا بابایی

 

سال تاسیس : ۱۳۹۱

 

عنوان نشریه :

 

افتخارات :

 

وضعیت : غیرفعال

 

وب سایت :