امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
مدیر امور دانشجویی        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


مهندس محسن شعبانی

مدیریت امور دانشجویی

تحصیلات :  مهندسی منابع طبیعی – دانشگاه یزد

آدرس پست الکترونیکی : shabani_s1357@yahoo.com

شماره تماس : 7- 2290255 داخلی ۱۱۷

 

وظایف مدیریت امور دانشجویی

 • تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی
 • اجرای سیاستها و خط‌مشی‌های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه­های دانشجویان
 • تنظیم برنامه­های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان
 • برنامه‌ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه­های دانشجویی و مراقبت در مسایل انضباطی آنها
 • انجام خدمات مربوط به ارایه کمک‌های مالی و وام­های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وام­های صندوق رفاه دانشجویان
 • نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده‌ها و گروه­های آموزشی
 • نظارت بر حسن اداره تغذیه و خوابگاه­های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت تغذیه و بهداشت محیط
 • برنامه‌ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف
 • برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم‌سازی جسم و روح آنها
 • محول کردن کار دانشجویی بر حسب نیاز واحدها به دانشجویان
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارایه راهنماییهای لازم در زمینه‌هایتحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسؤول دانشگاه
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

واحدهای تابعه :

            واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی از سه بخش تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاصی بر عهده دارند:

 

صندوق رفاه دانشجویی

 • پیگیری پرداخت تسهیلات اعم از وام تحصیلی ، مسکن ، ضروری، شهریه شبانه و ودیعه مسکن … به دانشجویان
 • پیگیری انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان
 • پیگیری انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجویان با بیمه
 • پیگیری پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی دانشجویان
 •  اقدام لازم در جهت تصویب بودجه وامهای مختلف دانشجویی – تحصیلی و مسکن
 • اقدام لازم در جهت تصویب بودجه وامهای ضروری؛  وام مسکن ووام بیمه دانشجویی در یک سال تحصیلی
 • هماهنگی لازم با اداره آموزش مجتمع در رابطه با ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود
 • اقدام لازم در رابطه با بیمه حوادث جهت تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در یک سال تحصیلی
 • اقدام لازم در رابطه با انجام بیمه خدمات درمانی دانشجویان و افراد تحت تکفل آنان
 • تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجویان به منظور اعطای وام قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند
 • اقدام لازم جهت تنظیم لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وامهای دانشجویی در هر ترم تحصیلی و نظارت بر حسن انجام آنها
 • ارائه کلیه امور رفاهی به دانشجویان با هماهنگی صندوق  رفاه و طبق دستور العمل های رسیده
 • کنترل لازم در جهت بازپرداخت وامهای پرداخت شده به دانشجویان
 • نظارت لازم اداره رفاه بر نحوه فعالیت و انجام وظیفه پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجویان
 • کنترل فرمهای وضعیت اعلام بدهی آماده جهت ارسال به صندوق رفاه دانشجویان در تهران
 •  

امور خوابگاه‌ها

 • مسوولیت حفظ حقوق دانشجو و نظارت بر اجرای مقررات عمومی خوابگاههای غیردولتی و مسائل انضباطی دانشجویان متناسب با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه بر عهده این واحد می‌باشد که بر حسب آئین نامه اداره امور خوابگاههای غیردولتی ، می‌تواند در اجرا و پیشبرد وظایف محوله از خدمات دانشجویان متعهد بصورت پاره‌وقت در قالب کار دانشجویی نیز استفاده نمود
 • اجرای سیاستها و خط مشی تعیین شده در خصوص چگونگی واگذاری خوابگاههای دانشجویی
 • اداره امور خوابگاههای دانشجویی
 • نظارت بر اداره امور خوابگاههای دختران و پسران
 •  

امور تغذیه

 • نظارت کامل بر سلف سرویسهای دانشجویی و پیگیری و برگزاری مناقصه طبخ غذای دانشجویان جهت واگذاری به شرکتهای خدماتی متقاضی و برنامه ریزی غذایی دانشجویان
 • تهیه آمار غذایی دانشجویان برای پخت نهار و شام
 • نظارت مستمر در امر تهیه غذا و رعایت بهداشت کارکنان سلف سرویس
 • نظارت و کنترل مواد غذایی و تنظیم سرویس و برنامه‌ها
 • ایجاد هماهنگی لازم در اداره امور سلف سرویسها و ارائه خدمات لازم
 • تنظیم ساعات کار غذاخوریها از نظر سرو غذا و برنامه‌های نظافتی و بهداشتی
 • نظارت مستمر بهداشتی بر محل طخ غذا و سلف سرویسها
 • نظارت مستمر بر انجام معاینات پزشکی از کارکنان غذاخوریها و تهیه کارتهای بهداشتی و امور مربوط به بهداشت کارکنان با همکاری واحدهای ذیربط