امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
گیاهان دارویی        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : دکتر احمد احمدیان

 

دبیر : نجمه عطاردی

 

سال تاسیس : ۱۳۹۰

 

عنوان نشریه : سنا

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : گیاهان دارویی از دیدگاه علمی

 

ساعات حضور انجمن :

 

 

 

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

   

 

 

 

یک شنبه

   

 

 

 

دو شنبه

 

حضور

 

 

 

سه شنبه

 

حضور

 

حضور

 

چهارشنبه

 

حضور

 

 

 

پنج شنبه