امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
معماری        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : مهندس حمید فرهاد

 

دبیر : زهرا سنجری

 

سال تاسیس : ۱۳۹۱

 

عنوان نشریه : نیارش

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : گروه عمران و معماری دانشگاه تربت حیدریه