امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
صنایع        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : مهندس محمد قدّوسی

 

دبیر : فرشید مومنی

 

سال تاسیس : ۱۳۸۹

 

عنوان نشریه : صنعت و دانش

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : مهندسی صنایع دانشگاه تربت حیدریه

 

 ساعات حضور در انجمن :

 

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

   

حضور

حضور

 

یک شنبه

   

حضور

حضور

 

دو شنبه

 

 

حضور

حضور

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه