امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
کامپیوتر        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : مهندس سید احسان یثربی نائینی

 

دبیر : زهرا سادات ساجدی

 

سال تاسیس : ۱۳۸۶

 

عنوان نشریه : پردازشانیاککلیک

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : سایت انجمن علمی کامپیوتر