امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
رباتیک و برنامه نویسی پیشرفته        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : 

 

دبیر : رحمان عباسی

 

سال تاسیس : ۱۳۹۱

 

عنوان نشریه : سورنا

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : انجمن رباتیک وبرنامه نویسی پیشرفته