امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
مکانیک        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : دکتر عارف افشار فرد

 

دبیر : سهیل دهقان دهنوی

 

سال تاسیس : ۱۳۹۱

 

عنوان نشریه : فراجهش

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تربت حیدریه