امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه تربت حیدریه        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲


مراسم سخنرانی استاد رائفی پور روز جمعه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر کرباسی و دعوت از اساتید و دانشجویان دانشگاههای سطح شهرستان برگزار گردید . در این مراسم جناب آقای رائفی پور از مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی که جوانان نسل امروز را تهدید می کند و مسائل روز جهان سخنانی را ایراد فرمودند . 

رائفی پور1

رائفی پور2