امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
ثبت از علاقمندان به کار مجری گری        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰


دانشجویان علاقمند به مجری گری جهت ثبت نام به امور فرهنگی ( خانم علیپور) مراجعه نمایند .

دانشجویان مستعد (خانم و آقا)  در مراسمات دانشگاه به عنوان مجری می توانند همکاری نمایند .