امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
برگزاری مسابقه حفظ خطبه غدیر        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۷/۲۰


جهت ثبت نام به امور فرهنگی (خانم علیپور) مراجعه نمایید.

مهلت ثبت نام : سه شنبه ۹۳/۷/۲۲

زمان برگزاری مسابقه : سه شنبه ۹۳/۷/۲۹ 

مکان برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می گردد .