امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
استقبال از دانشجویان در مراسم اعتکاف        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰


دانشجویان دانشگاه در مراسم اعتکاف که در مسجد جامع و مسجد مهدیه برگزار گردید شرکت نمودند و پس از سه روز روزه داری و عبادت مورد استقبال مسئولین دانشگاه و بسیج دانشجویی قرار گرفتند. 

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES