امروز ۳۰ آبا ۱۳۹۷

چاپ مطلب
نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور در دانشگاه تربت حیدریه        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۵/۱۵


نشست معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور با حضور دکتر مطیعی ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و  فناوری و هیئت همراه و نیز دبیر محترم منطقه سه جناب دکتر شاهسونی و همراهان محترم در روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه در دانشگاه تربت حیدریه تشکیل شد.

در این نشست که معاونین و مدیران دانشجوئی دانشگاه های منطقه سه کشور حضور داشتند. پس از خیر مقدم دکتر کرباسی، ریاست دانشگاه تربت حیدریه  در ابتدای این نشست   دکتر مطیعی پیرامون نقش معاونین دانشجوئی در پیشبرد اهداف صندوق در راستای ارتقاء کیفیت رفاهی دانشجویان بیاناتی ایراد نمودند . در ادامه دکتر جباری مدیر کل محترم دانشجویان داخل سازمان امور دانشجوئی خط مشی ها و سیاست های جدید در خصوص تشکل های صنفی و کمیته های انضباطی را بیان نمود . این نشست با سه جلسه تخصصی در خصوص تغذیه دانشجویان ، خوابگاه های خودگردان و وام های دانشجویی ادامه و معاونین محترم دانشجویی دانشگاهها به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند.

نشست معاونین1 نشست معاونین4 نشست معاونین3 نشست معاونین2