امروز ۳۰ آبا ۱۳۹۷

چاپ مطلب
برگزاری کارگاههای آشنایی با قرآن        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵


در راستای بصیرت افزایی اساتید دانشگاه تربت حیدریه سومین جلسه از سلسله کلاس های آشنایی با قرآن با موضوعاتی همچون نشاط در قرآن، محیط زیست در قرآن و … در محل سالن کنفرانس دانشگاه تشکیل گردید. جناب آقای انصاری مدرس این کارگاه به کلیاتی در مورد آیات قرآنی و شناخت از قرآن اشاره نمودند وهمچنین زیبایی های دین پرداختند.

 آشنایی با قرآن2

آشنایی با قرآن1