امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
مراسم جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸


به همت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مراسم جشن استقبال از دانشجویان جدیدالورود با حضور ریاست و معاونین دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم از ریاست محترم دادگستری و پلیس پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز دعوت به عمل آمد .  در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر کرباسی ریاست محترم دانشگاه طی سخنانی سال تحصیلی جدید را به دانشجویان جدیدالورود تبریک و ایشان را تشویق به یادگیری بیشتر علم به خصوص علم روز و کامپیوتر نمودند و همچنین مواردی را در خصوص شناخت شهرستان تربت حیدریه و پتانسیل های موجود در آن مطرح نمودند سپس معاون دانشجویی و فرهنگی جناب آقای دکتر فرزادمهر نیز در مورد مسائل فرهنگی و رفاهی دانشجویان و جناب آقای دکتر علی پناه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در مورد مسائل و قوانین  آموزشی سخنانی را ایراد نمودند. در پایان مراسم جهت راهنمایی و آموزش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی جناب آقای ابراهیم زاده ریاست محترم دادگستری و جناب سرهنگ شیرنژاد از پلیس پیشگیری سخنان ارزشمندی را بیان نمودند. مراسم با اهداء کیف به رسم یادبود به دانشجویان جدید پایان یافت .