امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
کسب رتبه اول علمی در نمایشگاه تخصصی برق        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰


انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه در دومین نمایشگاه تخصصی برق که در دانشگاه شاهرود برگزار گردید موفق به کسب رتبه اول علمی و رتبه سوم نمایشگاهی شد.