امروز ۳۰ آبا ۱۳۹۷

چاپ مطلب
برگزار ی کارگاه قرآنی و تفسیر سوره واقعه        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰


در ادامه کارگاه های فرهنگی برگزار شده ویژه اساتید در جهت بصیرت افزایی به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، کارگاه قرآنی و تفسیر سوره واقعه برگزار گردید.