امروز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

چاپ مطلب
اولین نکوداشت شهدای زنده تربت حیدریه        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰


اولین نکوداشت شهدای زنده تربت حیدریه همراه با رونمایی از کتاب بازماندگان آسمانی روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳ در دانشگاه تربت حیدریه برگزار می گردد.