امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
مراسم زیارت عاشورای کارکنان دانشگاه        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰


مراسم زیارت عاشورای کارکنان در نماز خانه دانشگاه برگزار گردید.