معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه

امروز ۳۰ آبا ۱۳۹۷


حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ فضیلتی به قدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی همانند مجاهده در راه غلبه بر هوای نفس نیست.(مستدرک،ج2،ص271)

پیشنهادات

ارتباط با ما

درباره ما