معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربت حیدریه

امروز ۰۴ فروردین ۱۳۹۷


حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که ادب و تربیت را کمتر بپذیرد گناهانش بسیار خواهد بود. (غررالحکم ص 645-634)

پیشنهادات

ارتباط با ما

درباره ما